Vznik minerálov

Minerály vznikajú rôznym spôsobom pri rozličných procesoch, ktoré na Zemi prebiehajú. V zemskej kôre vznikajú minerály kryštalizáciou z magmy, roztokov alebo plynov. Pri vystupovaní magmy smerom k zemskému povrchu sa jej teplota znižuje, pričom kryštalizujú niektoré minerály. Takýto proces môže trvať aj milióny rokov, alebo niekedy aj relatívne rýchlo. Pri pomalom procese je čas na to, aby kryštály narástli aj do obrovských rozmerov. V prípade rýchleho rastu vznikajú menšie kryštály. Horúce roztoky v hlbších častiach horninového telesa, kde sú vysoké tlaky a teploty, rozpúšťajú predtým existujúce minerály obsiahnuté v horninách, čím sa obohacujú o ďalšie prvky. Tento roztok stúpa trhlinami a puklinami smerom k povrchu, kedy chladne a uvoľňuje plyny. Z chladnúceho roztoku sa vyzrážajú nové minerály, ktoré kryštalizujú na stenách puklín. Tieto sa potom postupne vypĺňajú minerálmi, ktorých zloženie závisí na zložení roztoku. Takto vzniká napr. žilný kremeň, zlato, striebro, fluorit. Minerály môžu vznikať aj pri výronoch plynov pri sopečnej činnosti, kedy sa plyny ochladzujú a prechádzajú do tuhého skupenstva. Takto vzniká napr. síra. Mnoho minerálov sa vytvorilo chemickou sedimentáciou z morskej vody, kedy pri odparovaní morskej vody v uzavretých zátokách dochádza k zvýšenej koncentrácii rozpustených solí. Tieto sa postupne zrážajú a ukladajú a vzniká napríklad halit (kamenná soľ) alebo sádrovec. Iné minerály vznikajú napríklad keď teplo, tlak alebo chemická činnosť premieňajú tvar a veľkosť už existujúcich nerastov, tzn. dochádza ku rekryštalizácii. 

Mnoho minerálov je vyhľadávaných po celom svete pre ich pozoruhodnú krásu, vzácnosť i kvalitu drahokamov.

Čo je minerál?

Minerál je homogénna pevná látka – prírodnina, ktorá môže byť tvorená  jedným  prvkom alebo častejšie zlúčeninou viacerých prvkov. To znamená, že každý minerál má určité chemické zloženie a dá sa popísať chemickým vzorcom.  Vzniká prirodzene geologickými procesmi. Minerály sú základnou stavebnou jednotkou hornín. Majú typickú usporiadanú vnútornú štruktúru (atómy majú usporiadaný, opakovaný geometrický vzor), ktorá vo všeobecnosti tvorí kryštály.

Minerály sú identifikované a opísané podľa ich fyzikálnych vlastností, ako napríklad: farba, lesk, tvrdosť, štiepateľnosť, lom, farba vrypu a ďalšie.

Liečivá sila kryštálov

Kryštály sa odpradávna využívajú na dekoratívne účely. Avšak okrem toho sa tisícky rokov používali, a aj dnes používajú k uzdravovaniu a obnove duševnej a telesnej vyrovnanosti. Fungujú na základe rezonancie a vibrácií. Pôsobia súčasne vo fyzickej, citovej, rozumovej i duchovnej rovine a dávajú do rovnováhy auru. Niektoré kryštály dokážu človeka povzbudiť alebo ukľudniť. Napríklad lapis lazuli (lazurit) alebo ruženín energiu ukľudňujú, zatiaľčo karneol energiu podnecuje. Kryštály výborne zaberajú proti bolesti hlavy. Ak príčinou bolesti je stres, môže pomôcť ametyst, jantár alebo tyrkys položený na čelo. Proti migréne zas pôsobí lazurit. Ak má bolesť hlavy niečo spoločné s príjmom potravy, vtedy sú vhodné kamene, ktoré ukľudňujú žalúdok, a to napríklad mesačný kameň alebo citrín. O ezoterických účinkoch jednotlivých minerálov sa môžete dočítať v sekcii Sprievodca svetom minerálov.