Jadeit je symbolom čistoty a vyrovnanosti. Je spojený so srdečnou čakrou a zvyšuje lásku i kvalitu starostlivosti o rodinu. Do života vnáša harmóniu, priťahuje šťastie a priateľstvo. Prináša samostatnosť, podnecuje zrod nových myšlienok. Napomáha uvoľneniu emócií, hlavne podráždenosti. Dodáva odvahu prejaviť kým v skutočnosti sme. 

Liečivo pôsobí na obličky, odstraňuje z tela jedovaté látky, zvyšuje plodnosť.